Mødet med dine “afdøde” og åndelig hjælper på zoom 4 mandage

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27. marts 2023
19:30 - 20:30

Kategori


Der vil være 4 sessioner fra d. 27. marts på Zoom, hvor vi vil arbejde med læren om at sidde i lyset og stille os til rådighed for ånderne samt at få budskaber fra ånderne til dit jordiske liv

Køb adgang til online kurset her

Mødet med dine afdøde og åndelige hjælpere.
Der vil være 4 sessioner fra d. 27. marts på Zoom, hvor vi vil
arbejde med læren om at sidde i lyset og stille os til rådighed for
ånderne samt at få budskaber fra ånderne til dit jordiske liv.
Læren om at sidde i lyset: (at blende med åndernes energi)
At sidde i lyset i en meditativ tilstand sammen med dit åndeteam
for derigennem at opnå en større indsigt, viden, ro, kærlighed til
dig selv og dine åndelige hjælpere.
Når du sidder i lyset, så skaber det en bedre kontakt, forståelse og
tættere sammenhæng mellem det jordiske og det åndelige liv.
En større harmoni mellem krop, sind og ånd, samtidig med at du
stiller dig til rådighed for det åndelige univers.
Vi vil sammen flytte din bevidsthed fra at tro på – til at have tillid
til den åndelige verdens intelligens. At sidde i lyset er fundamentet i kontakt til ånderne.
Vi vil lære at løfte vores vibration og skabe kontakt til vores skytsånd og vores åndelige hjælpere.
Vi vil også lære at skabe kontakt med vores kære familiemedlemmer og venner samt kommunikere med dem, sjæl til sjæl og i kærlighed til livet og ånderne.
Vi vil arbejde med følgende:
* Meditation og åndeverdenen.
* At udvide din bevidsthed og trække den tilbage til din krop.
* Dine 5 sanser på det indre og på det ydre plan: Se, høre, føle, lugte og smage.
* Dit åndeteam: Din skytsånd, hjælpere og ”afdøde.”
* Din intuition og kontakt til ånden: At du bliver bedre til at mærke dig selv og de valg du skal træffe.
* At blende med åndernes energi.
Hver gang er der meditation. Der afsluttes med spørgsmål.
Hver session bliver lagt op i en lukket Facebook gruppe. Link til gruppen får du, når du køber adgang til zoom.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage hver gang, så kan du se den i replay. Den er tilgængelig senest dagen efter.
Gruppen slettes en måned efter afslutningen af forløbet.
Onlinetræning på Zoom på følgende datoer kl.: 19:30 – 20:30
Mandag d. 27. marts 2023
Mandag d. 3. april 2023
Mandag d. 17. april 2023
Mandag d. 24. april 2023
Pris Kr. 298.- inkl. moms for 4 sessioner.
Alle er velkomne og kan deltage. Det er dog vigtigt, at du er i
psykisk balance.
VIGTIGT: At du selv tjekker og afprøver din adgang til Zoom og din lyd forinden. Det er muligt at logge på Zoom, når du får linket.
Vær i god tid når vi skal mødes og skal arbejde i energien, så du
har ro i din energi. Vi lukker for deltagelse kl. 19:30.
Fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser,
så snart linket er modtaget, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen
Din tilmelding må ikke sælges videre eller overdrages til andre.
Det er kun den betalende/tilmeldte som får adgang til zoom.
Det udleverede materiale er kun til eget brug. Copyright Christian Viborg.
Der tages forbehold for sygdom, data fejl eller manglende forbindelse, således en session kan udskydes såfremt underviser ser sig nødsaget til at flytte til en anden mandag.
Christian vil gerne ændre vores holdning til dem på den anden side, så vi ikke ser dem som noget mystisk og overnaturlig, men i stedet tager imod den kærlighed, healing og vejledning, de har
til os. Åndelig sjælskontakt er en naturlighed og har altid været en del af menneskeheden siden tidernes morgen.
Christians holdning er, at kommunikation med ånderne er for alle, det er en evne, alle har. Det betyder, at alle kan lære at se, høre og føle ånderne.